TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

PH privind aprobarea proiectului – Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC la Scoala Gimnaziala din comuna Sieu Magherus

PH privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Sieu Magherus si Sc.Gimnaziala Sieu Magherus

PH privind aprobarea Raportului de avaluare de catre Consiliul local Sieu Magherus pentru imobilele terenuri situate in intravilanul localitatii Arcalia

PH privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sieu Magherus

PH privind apartenenta la domeniul public al U.A.T. Sieu Magherus a drumurilor de exploatatie agricola, situate in intravilanul si extravilanul comunei Sieu Magherus

PH privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2020, luna noiembrie

PH privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Sieu Magherus pe anul 2020 la finele trimestrului III

PH privind aprobarea scutirilor de plata majorarilor de intarziere

PH privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CL

Dispozitie convocare sedinta CL 27.11.2020

PH actualizare comisii specialitate CL

Disp.convocare sedinta CL extraordinara

PH trecere din domeniul privat in domeniul public teren intravilan Sieu Magherus

PH alegere viceprimar

PH alegere comisii de speclialitate CL

PH alegere presedinte de sedinta

Dispozitie convocare sedinta CL octombrie

Ordinul Prefectului nr.302 din 23 .10.2020

PH aprobare nomenclator stradal

TABEL SALARII 30.09.2020

PH impozite si taxe 2021

PH rectificare buget venituri si cheltuieli septembire

Dispozitie convocare sedinta CL septembrie

Dispozitie convocare sedinta CL august

PH rectificare buget august

PH scutiri majorari intarziere august

Dispozitie convocare sedinta CL iulie

PH Raport incendii sem I

PH respingere act aditional nr.3 SC Supercom

PH rectificare buget

PH scutiri majorari intarziere iulie

PH executie buget trim II

Dispozitie convocare sedinta CL iunie

PH modificare HCL deviz sediu administrativ

PH Regulament servicii funerare

PH Regulamentprivind proiectele de hotarare

PH scutiri majorari iunie

Proiect de hotarare PUZ Chintelnic

Dispozitie convocare sedinta CL mai

PH atribuire denumiri strazi

PH intocmire Registru agricol

PH aprobare Plan actiune servicii sociale

PH rectificare buget mai 2020

PH scutiri majorari intarziere mai

PH executie buget 2019

Dispozitie conv.sedinta CL aprilie

PH procedura acordare facilitati fiscale

PH scutiri majorari intarziere aprilie

PH executie buget trim I 2020

PH procedura desfasurare sedinte CL

Raport privind accesul la informatiile de interes public pt. anul 2019

PH atribuire denumire strazi

PH indexare impozite

Tabel salarii 31.03.2020

PH dezmembrare teren

PH folosire fond de rezerva

PH clasificare drumuri

PH deviz general sediu administrativ

PH scutiri majorari intarziere martie

PH alegere presedinte sedinta

 

Dispozitie convocare sedinta CL martie

Raport evaluare implementare L.544

raport implementare L.52

PH buget 2020

Dispozitie convocare CL ianuarie 2020

Disp.convocare sedinta CL 19.12.2019

Raport privind starea invatamantului in comuna Sieu Magherus