Infrastructura comunei


1. Referinte generale


  • Distanţa dintre cel mai îndepartat sat şi reşedinţa comunei 7 km.
  • Distanţa faţa de reşedinţa judeţului 15 km.
  • Lungimea totala a drumurilor ce strabat comuna pe categorii: -naţionale  16 km; -judeţene 8 km; -comunale 10 km.

2. Retea de alimentare cu apa potabila


Şieu-Măgheruş: -Reţea existentă: 9 km
                                  -Necesară: 1 km
                                  -Gospodării racordate: 205
Crainimăt: -Existentă: 5 km
                        -Necesară: 1,5 km
                        -Gospodării racordate: 100
Chintelnic: -Existentă: 7,4 km
                        -Necesară: 0,5 km
                        -Gospodării racordate: 165
Sărăţel: -Existentă: 3,5 km
                 -Necesară: 5 km
                 -Gospodării racordate: 65
Arcalia:  -Existentă: 0 km
                   -Necesară: 6 km
                   -Finanţare aprobată pe AFN (Alocaţii Financiare Nerambursabile) în 2011, contract în curs de semnare.
Podirei: -Existentă: 0 km
                  -Necesară 2 km
                  -Propusa în cadrul Masterplanului Judeţean 2014-2020
Valea Măgheruşului: -Existentă: 0 km
                                             -Necesară: 2 km
                                             -Propusă în cadrul Masterplanului Judeţean 2014-2020.

3. Retea de canalizare


  • Chintelnic: -Existentă: 8,4 km
  • Crainimăt, Şieu-Măgheruş, Arcalia: – Studiu de Fezabilitate întocmit sau în curs de întocmire în vederea obţinerii de finanţare. Localitaţile Şieu-Măgheruş şi Crainimăt sunt cuprinse în Master Planul Judeţean 2016-2020.

4. Retea de gaze naturale


  • Comuna Şieu-Măgheruş beneficiază de reţea de alimentare cu gaze naturale în localitaţile: Şieu-Măgheruş, Chintelnic, Podirei, Arcalia.