Slider

EVENIMENTE / ȘTIRI/ANUNȚURI

Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local ȘIEU-MĂGHERUȘ Nr. 5 din 31.01.2020, se acordă scutirea  de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale  și a penalităților de întârziere aferente chiriilor și redevențelor datorate de către contribuabilii persoane fizice, începând cu data de 17.02.2020 și până la data de  31.08.2020, dacă:

a) Se achită integral toate obligațiile fiscale restante din anii precedenți;

b) Se achită integral  debitele aferente primului termen de plata;

În speranța unei bune conduite viitoare, vă mulțumim anticipat pentru plata efectuată si pentru contribuția dumneavoastră la realizarea investițiilor propuse de Comuna Șieu-Măgheruș.