INVESTIȚII PROPUSE

1. PARC DE AGREMENT LOCALITATEA SĂRĂTEL

Obiectiv general: Amenajarea unui spaţiu de relaxare, agrement şi tratament pentru comunitate.

2. REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE ŞIEU-MĂGHERUŞ ŞI CRAINIMĂT

Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de bază în localitaţile Şieu-Măgheruş şi Crainimăt prin realizarea reţelei de canalizare şi a staţie de epurare a apei.