FISIERE ATASATE


HCL echipa mobila violenta domestica

HCL indicatori tehnico economici corp administrativ

HCL Strategie servicii sociale

HCL demolare magazin Arcalia

HCL demolare casa Sieu Magherus

HCL scutiri majorari intarziere august

HCL rectificare buget

HCL Raport incendii trim I 2019

HCL actualizare deviz sediu primarie

HCL finantare buget local pod

HCL apartenenta domeniu public drumuri locale

HCL scutiri majorari iulie

HCL executie buget trim II 2019

HCL actualizare Deviz general Modernizare infrastructura rutiera locala Sieu Magherus

HCL aprobare demolare punte Arcalia

HCL aprobare pret cumparare imobil Sieu Magherus

HCL scutiri majorari intarzierea iunie

HCL presedinte de sedinta

HCL folosirea fondului de rezerva bugetara

HCL completare domeniul public-drumuri agricole

HCL asumare responsabilitati Programul pentru scoala

HCL aprobare Raport evaluare imobil Sieu Magherus

HCL scutiri majorari intarziere

HCL executie buget 2018

HCL actualizare comisii CL

HCL modoficare domeniul public gradinita Crainimat

HCL inscriere in domeniul public drumuri agricole

HCL completarea HCL 57 din 31.08.2017 privind aprobarea ROF

HCL aprobare Organigrama si Stat de functii 2019

HCL indexare impozite si taxe

HCL scutiri majorari intarziere

HCL aprobare buget 2019

HCL executie buget trim I 2019

HCL validare consilier Seica Ionel

HCL documentatie canalizare SM

HCL administrare drum Saretel CNAIR

HCL modificare impozite

HCL scutiri majorari intarziere impozite

HCL actualizare CF pasune Arcalia

HCL presedinte de sedinta martie 2019

HCL aprobarea solicitării operatorului SC Supercom SA de modificare a tarifelor

HCL aprobare preț   de vânzare  pentru licitație masă lemnoasă din pădurea comunală

HCL înscriere provizorie in Catrea Funciara a terenului aferent magazinului din Arcalia

HCL comisie verificare pasuni

HCL actualizare regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate

HCL aprobare raport asistenți personali trim II 2018

HCL aprobare preț masă lemnoasă

HCL aprobare salarii 2019

HCL aprobare modificare domeniu public

HCL aprobare  tarife rețele RDS

HCL plan urbanistic general Com.Sieu Magherus

HCL aprobare rețele unități de învățământ scolar

HCL aprobare raport evaluare capacitate de apărare împotriva incendiilor

HCL  aprobare plan de analiză și acoperire a riscurilor

HCL aprobare stimulare încasări la bugetul local

HCL aprobare execuție buget trimestrul IV anul 2018

HCL aprobare situații deosebite de acordare ajutor de urgență

HCL aprobare plan de acțiune repartizare ore de muncă beneficiari ajutor social

HCL aprobare achiziționare achiziție servicii juridice

HCL încetare mandat de consilier  Carhaț Gavril

HCL aprobare act adițional nr.10 la contractul de salubrizare

HCL aprobare virare excedent 2019

HCL impozite si taxe 2019

Anexe 1-12 impozite si taxe 2019